Hoe we de Nederlandse offshore windsector gezamenlijk op de kaart zetten

Holland Branding

Van storm tot licht briesje, van windstoten tot een krachtige zuidwester: wind is er altijd.
Vooral op zee waait het onophoudelijk. In een tijd waarin we hard op zoek zijn naar duurzamere energie, biedt de zee dus een uitkomst. De Nederlandse offshore windsector weet dat al jaren, en is dan ook een voorloper op het gebied van offshore windenergie. Tijd om dat aan de wereld te vertellen.

Hoe we de Nederlandse offshore windsector gezamenlijk op de kaart zetten

Holland Branding

Van storm tot licht briesje, van windstoten tot een krachtige zuidwester: wind is er altijd.
Vooral op zee waait het onophoudelijk. In een tijd waarin we hard op zoek zijn naar duurzamere energie, biedt de zee dus een uitkomst. De Nederlandse offshore windsector weet dat al jaren, en is dan ook een voorloper op het gebied van offshore windenergie. Tijd om dat aan de wereld te vertellen.

Offshore windparken bouwen is teamwork

De afgelopen jaren heeft Nederland zich volop gericht op windenergie op zee, en heeft de industrie zich razendsnel ontwikkeld. Toch zien landen om ons heen nog niet altijd de potentie van deze sector. Daar moet verandering in komen. Hoe? Door te laten zien dat een succesvol offshore windpark creëren meer is dan een windturbine bouwen. Het vraagt om teamwork, in de complete keten: van ontwerp tot bouw en logistiek.

&Wind &Water Works

We ontwikkelden een creatief campagneconcept waar ‘samenwerking’ voorop stond. Want alleen door samen te werken kun je offshore windenergie winstgevend maken. Met Wind & Water Works laten we de samenwerking letterlijk zien: tussen overheid en bedrijven, tussen bedrijven en kennisinstellingen, tussen kennisinstellingen en landen en tussen mensen. Daarnaast vertellen we het publiek wat die samenwerking inhoudt, met prikkelende deelbeloftes.

Een eenduidig en krachtig verhaal

De campagne bracht overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen om te communiceren vanuit één dragende belofte. We werken de campagne uit in een gezamenlijk online platform, een beursstand, een film en andere materialen. Zodat alle partijen in de Nederlandse offshore windenergie-sector hun verhaal in het buitenland kunnen overbrengen op een prikkelend en eenduidige manier.

Top