Een strategische toegangspoort tot de Friese meren

Provincie Fryslân

De Johan Frisosluis in Stavoren verbindt het Johan Frisokanaal en het IJsselmeer en is daarmee dé ‘toegangspoort’ tot de Friese meren. Maar de capaciteit van de oude sluis was – vooral in het hoogseizoen – te beperkt. Daarom werd een nieuwe, tweede sluis gebouwd. Een ambitieus project waaraan de Provincie Fryslân een podium wilde bieden en waarvoor bovendien zij draagvlak moest creëren bij alle betrokken partijen. GH+O verzorgde gedurende de bouw de omgevingscommunicatie.

Een strategische toegangspoort tot de Friese meren

Provincie Fryslân

De Johan Frisosluis in Stavoren verbindt het Johan Frisokanaal en het IJsselmeer en is daarmee dé ‘toegangspoort’ tot de Friese meren. Maar de capaciteit van de oude sluis was – vooral in het hoogseizoen – te beperkt. Daarom werd een nieuwe, tweede sluis gebouwd. Een ambitieus project waaraan de Provincie Fryslân een podium wilde bieden en waarvoor bovendien zij draagvlak moest creëren bij alle betrokken partijen. GH+O verzorgde gedurende de bouw de omgevingscommunicatie.

Informatie, zichtbaarheid en draagvlak

En dus stak GH+O de handen uit de mouwen: samen met verschillende belanghebbenden van het bouwproject formuleerden we een strategisch communicatieadvies. We vertaalden deze strategie naar communicatiemiddelen en –activiteiten op tactisch niveau. Van meertalige website en (digitale) nieuwsbrieven tot free publicity en voorjaarscampagnes voor vaarrecreanten. Steeds gericht op informatie, zichtbaarheid en draagvlak. Het resultaat na drie jaar noeste arbeid? Begrip en tevredenheid bij omwonenden, ondernemers, (vaar)recreanten en andere belanghebbenden. En veel positieve publiciteit tijdens de bouw én opening van de sluis.

Top