‘En wat doen we morgen met water?’

Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Elke dag houden ze het water op peil en zuiveren ze afvalwater van huishoudens en bedrijven. En beheren en bewaken dijken, kaden en oevers voor de veiligheid van inwoners in dit gebied. Tegelijkertijd is het waterbewustzijn van burgers en organisaties laag. Daarom is het nodig dat het waterschap meer zichtbaar wordt en actief interactie zoekt met de stakeholders in zijn omgeving. Om dat voor elkaar te krijgen, ontwikkelden we een nieuwe communicatiestrategie.

‘En wat doen we morgen met water?’

Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Elke dag houden ze het water op peil en zuiveren ze afvalwater van huishoudens en bedrijven. En beheren en bewaken dijken, kaden en oevers voor de veiligheid van inwoners in dit gebied. Tegelijkertijd is het waterbewustzijn van burgers en organisaties laag. Daarom is het nodig dat het waterschap meer zichtbaar wordt en actief interactie zoekt met de stakeholders in zijn omgeving. Om dat voor elkaar te krijgen, ontwikkelden we een nieuwe communicatiestrategie.

Communicatiestrategie

In de communicatiestrategie staat hoe Wetterskip Fryslân zichtbaar wil zijn. Namelijk als een deskundige dienstverlener en partner, die in verbinding met de samenleving altijd op zoek is naar duurzame, innovatieve en slimme oplossingen. Die actief samenwerking zoekt met inwoners, bedrijven, agrariërs, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. En zichtbaar maakt waarom het waterschapswerk belangrijk is. Op projectborden staat bijvoorbeeld welk resultaat het werk voor de samenleving heeft.

Jaarlijks selecteert Wetterskip Fryslân een aantal projecten waarop ze extra inzetten met communicatie.

Top