Een monumentale mailing

Monumentenwacht Fryslân

Wie in het gelukkige bezit is van een monumentale boerderij kan aanspraak maken op een speciale onderhoudssubsidie van de provincie. Prachtig natuurlijk, maar het aanvragen is geen eenvoudige klus. Monumentenwacht Fryslân kan monumentenbezitters erbij helpen. GH+O bedacht, schreef en ontwierp een mailing om deze doelgroep te bereiken.

 

Een monumentale mailing

Monumentenwacht Fryslân

Wie in het gelukkige bezit is van een monumentale boerderij kan aanspraak maken op een speciale onderhoudssubsidie van de provincie. Prachtig natuurlijk, maar het aanvragen is geen eenvoudige klus. Monumentenwacht Fryslân kan monumentenbezitters erbij helpen. GH+O bedacht, schreef en ontwierp een mailing om deze doelgroep te bereiken.

 

Concept, tekst en ontwerp

GH+O bedacht, schreef en ontwierp een mailing voor bezitters van monumentale boerderijen. Om ze te enthousiasmeren voor de subsidie en Monumentenwacht in te schakelen. Tien procent van de ontvangers reageerde. En dat is – voor alle duidelijkheid – best veel.

Top