Een mooiere wereld begint op school

In1school

Elk kind moet naar de school van zijn keuze kunnen, in zijn eigen buurt. Dát is waar In1school voor staat. Het project van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind maakt zich sterk voor inclusief onderwijs. Onderwijs waar kinderen met én zonder beperking kunnen leren, samenwerken en spelen. Communicatie is een belangrijk middel om dit ideaal te verwezenlijken.

Een mooiere wereld begint op school

In1school

Elk kind moet naar de school van zijn keuze kunnen, in zijn eigen buurt. Dát is waar In1school voor staat. Het project van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind maakt zich sterk voor inclusief onderwijs. Onderwijs waar kinderen met én zonder beperking kunnen leren, samenwerken en spelen. Communicatie is een belangrijk middel om dit ideaal te verwezenlijken.

Positionering en huisstijl

Als start van de communicatie van In1school stelden we ons de vraag waar het project voor staat. Wat is het verhaal van In1school? Hoe willen we worden gezien? Wat willen we bereiken? We organiseerden een brainstorm met het projectteam en ervaringsdeskundigen. Op basis daarvan schreven we een merkdocument als fundament onder de positionering van In1school. Ook ontwikkelden we een bijpassende huisstijl.

Website

De website biedt informatie, kennis, ervaringsverhalen en ondersteuning voor ouders, scholen en andere betrokkenen bij inclusief onderwijs. Daarmee is het online platform hét fundament onder de zichtbaarheid van In1school. We ontwierpen de website en schreven SEO teksten.

Online contentstrategie

Online zichtbaarheid was een belangrijk onderdeel van de strategie van In1school. Daarom maakten we een uitgebreide online contentstrategie voor Facebook en Twitter, met de nadruk op dit laatste kanaal. In de content lag de focus op het delen van kennis, maar er was ook plek voor ‘fun’: mooie filmpjes, foto’s en inhakers. Wekelijks overlegde GH+O met de social media manager over de kalender, waarna deze de uitvoering en webcare voor haar rekening nam.

Top