De Greiden gaat het experiment aan!

Gemeente Heerenveen

In de Heerenveense wijk De Greiden zijn de wijkbewoners aan zet. Via een democratisch experiment maken ze zelf een plan voor de openbare ruimte in hun wijk. GH+O ontwikkelde een concept en communicatiecampagne.

De Greiden gaat het experiment aan!

Gemeente Heerenveen

In de Heerenveense wijk De Greiden zijn de wijkbewoners aan zet. Via een democratisch experiment maken ze zelf een plan voor de openbare ruimte in hun wijk. GH+O ontwikkelde een concept en communicatiecampagne.

Een BUITENgewoon duidelijk concept

Inrichting van de openbare ruimte gaat over de leefomgeving van wijkbewoners. Niet over binnen, maar over buiten. Over straten, parken en parkeerplaatsen. Fietspaden, stoeptegels en speeltoestellen. In het concept ‘BUITENgewoon’ vertaalden we het abstracte begrip ‘openbare ruimte’ simpel naar ‘buiten’. Het experiment is uniek – ofwel ‘buitengewoon’ – voor De Greiden. Maar ook voor de bewoners: zij kunnen buitengewone ideeën aandragen en krijgen de buitengewone kans om invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving. Het concept BUITENgewoon De Greiden is toegankelijk, enthousiasmerend en uitnodigend en werd door GH+O visueel gemaakt in een frisse, toegankelijke huisstijl, waarin roze en natuurlijk groen de boventoon voeren.

Kickoff

‘Een BUITENgewoon experiment begint…’ Met die boodschap op borden en posters werden bewoners van De Greiden voorafgaand aan het experiment geprikkeld en uitgenodigd om naar het kick-offmoment te komen.

Die kick-off vond natuurlijk ‘buiten’ plaats, op hét centrale punt in de wijk: de parkeerplaats van het winkelcentrum. Veel wijkbewoners kwamen langs, lieten zich informeren over het experiment en deelden hun eerste ideeën voor de openbare ruimte. Die konden ze kwijt op kaartjes, die in een ‘kansenboom’ werden gehangen.

Posters met BUITENgewone ideeën

‘Ik wil een plek voor een praatje’ en ‘ik wil meer groen tussen het grijs’. Op posters over het experiment staan voorbeelden van BUITENgewone ideeën van jonge en oudere wijkbewoners. Gevolgd door de uitnodiging om zelf ideeën aan te dragen.

Huis-aan-huis folder

In een folder, die huis-aan-huis werd verspreid werden alle ins en outs van het experiment gedeeld. Wat gaat er gebeuren, waarom doen we dat en wat wordt er van bewoners gevraagd? Een helder en positief verhaal over de wijk die aan zet is.

Ja, ik ga voor een BUITENgewone wijk!

Ga jij voor een BUITENgewone wijk? Laat het zien met een pamflet voor het raam. Een eenvoudig, maar doeltreffend middel om het experiment zichtbaar te maken in de wijk en bewoners te verbinden. Extra trigger om hem op te hangen: je maakte kans op een iPad!

Online informeren én betrekken

De wijk blijft via Facebook op de hoogte van het experiment. Daar worden activiteiten aangekondigd en berichten en foto’s over het experiment gedeeld. Door een aantal berichten gesponsord te delen met de wijk, groeit het aantal volgers en de interactie. En dat is nou precies de bedoeling: mensen informeren, maar vooral betrekken bij het experiment! GH+O hielp de communicatie via het social medium op weg met een contentkalender voor de eerste maand: een prettige houvast voor het communicatieteam van de gemeente.

Top