De ‘Staat’ (van) Fryslân online

provincie Fryslân

Een flink papieren boekwerk van zes dikke documenten: ieder jaar geeft de provincie Fryslân dit informatiedossier uit. Bedoeld voor de onderhandelaars voor een nieuw college na de statenverkiezingen én andere geïnteresseerden. Maar dit jaar wilde de provincie het dossier digitaal uitbrengen. Aan GH+O het verzoek dit te ontwikkelen. We maakten een digitale publicatie met verschillende navigatieopties.

De ‘Staat’ (van) Fryslân online

provincie Fryslân

Een flink papieren boekwerk van zes dikke documenten: ieder jaar geeft de provincie Fryslân dit informatiedossier uit. Bedoeld voor de onderhandelaars voor een nieuw college na de statenverkiezingen én andere geïnteresseerden. Maar dit jaar wilde de provincie het dossier digitaal uitbrengen. Aan GH+O het verzoek dit te ontwikkelen. We maakten een digitale publicatie met verschillende navigatieopties.

De omvang is de uitdaging

De uitdaging zat vooral in de omvang van de documenten. Online vraagt immers om een heel andere benadering dan een papieren boekwerk. We brachten een rode draad aan: trends die in alle documenten terugkomen. Per hoofdstuk is te zien waarop deze trends invloed hebben of uit welke trend een bepaald onderwerp een gevolg is. Met behulp van beeld en kleur deelden we lange teksten visueel op in ‘hapklare brokken’. Het resultaat: een publicatie waarin je als lezer heel gericht naar informatie kunt zoeken of juist rustig doorheen kunt lezen. www.informatiedossier-fryslan.nl

Top